Gratis Skatetocht

De Night Skate Zwolle is een gratis skatetocht. We vragen geen inschrijfgeld, maar gaan tijdens de tocht met de pet rond.


Schrijf je wel even in, dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.


Deelname aan de Night Skate Zwolle vanaf 12 jaar.


LOCATIE, DATA & TIJD

Park de Wezenlanden (basketbalveldje), Wethouder Alferinkweg, Zwolle.


10 mei | 7 juni | 5 juli | 23 augustus | 20 september   


Start - 19.30 uur

GEBRUIK JE KOP, HELM OP!

De organisatie van Night Skate Zwolle stelt het dragen van een helm verplicht en adviseert dringend om overige beschermingsmiddelen (polsbeschermers en kniebeschermers) te dragen. Het niet dragen van deze beschermingsmiddelen kan leiden tot ernstig letsel en zelfs de dood.
Natuurlijk blijft meerijden met of zonder deze beschermingsmiddelen altijd volledig voor eigen risico van de deelnemer zelf.
Veiligheid komt op de eerste plaats. Draag daarom de juiste bescherming. Denk eraan dat je ook veilig thuis komt (lampjes).

Inschrijven Night Skate Zwolle 20 september